udovich.com
udovich-combatives
Kodeks vadbe

Namen vadbene skupine je združiti podobno misleče ljudi za vadbo samoobrambe. Treningi potekajo v neformalni obliki in prijateljskem vzdušju. To ni ne tečaj samoobrambe ne šola borilnih veščin. Cilj je skupno treniranje vseh udeleženih (trening partnerjev) in razvijanje borbenih spretnosti. Vadbo vodi in koordinira glavni inštruktor, v njegovi odsotnosti pa inštruktorji pomočniki.
V vadbeno skupino lahko vstopijo le polnoletne osebe. Vsak udeleženec mora pred začetkom vadbe v vadbeni skupini podpisati pristopno izjavo. Vodja skupine, v njegovi odsotnosti pa inštruktorji pomočniki, lahko posameznika takoj izključi iz vadbene skupine zaradi:
1) nasilnega vedenja (ali govora),
2) neupoštevanja pravil varne vadbe
3) neporavnanih obveznosti do vadbene skupine.
Zaželene lastnosti udeležencev so predvsem miroljubnost, obvladanje lastnega ega, redna udeležba na treningih in zainteresiranost za dolgoročno sodelovanje v vadbeni skupini. Vsak udeleženec treningov je odgovoren za lastna dejanja ter sodeluje v obsegu, ki zagotavlja varno vadbo (svojo in soudeležencev).
Na treningih je prepovedano:
- nekontrolirano izvajati nevarne tehnike,
- potisniti prste v oči ali udariti v vrat,
- daviti do nezavesti,
- partnerja močno vreči na tla,
- udariti s komolcem v obraz,
- močno brcniti v kolena oz. noge,
- močno udariti/prijeti za genitalije ali udariti/prijeti ženske prsi,
- namerno poškodovati partnerja.

Kršitev teh pravil pomeni takojšnjo izključitev iz skupine!

Vsem udeležencem želimo sproščeno zabavno učenje, napredovanje in rast v prijetnem vzdušju!
Rakar I.