udovich.com
udovich-KT
Osnovna kondicijska priprava
Glavni cilj osnovne kondicijske priprave je izboljšanje delovne kapacitete športnika. Višja kot je športnikova delovna kapaciteta, lažje se bo prilagodil na povišanje tako telesnega kot tudi psihološkega napora (Bompa, 1990). Osnovna kondicijska priprava je nadgradnja široke osnovne priprave in ni več enaka za vse športne panoge. Tvori širšo pripravo za različne športe, tako poznamo tudi nogometno osnovno pripravo. Sestavljena naj bi bila iz takih elementov, ki zagotavljajo široko pripravo. Elementi oziroma vaje naj bi bile čim bolj podobne specifičnim nogometnim gibanjem ter tekmovalnim zahtevam.
Sestavine osnovne kondicijske priprave so:
- razvijanje ustreznih motoričnih sposobnosti
- razvijanje splošne vzdržljivosti
- kompenzacijske vaje proti enostranosti in monotoniji (Pocrnjič, 2001)

Specialna kondicijska priprava
Je logično nadaljevanje osnovne kondicijske priprave z namenom dvigniti nivo telesne priprave, skladno s fiziološkimi ter metodološkimi zahtevami športa, za katerega se pripravljamo. Kadar hočemo uspeti v specifičnem funkcionalnem razvoju športnika, mora biti trening podoben tehničnim, taktičnim ter psihološkim zahtevam določenega športa (Bompa, 1990). Težko je določiti mejo med osnovno kondicijsko pripravo ter specialno pripravo, še težje pa je določiti, ali določene vaje in naloge spadajo v osnovno pripravo ali v specialno pripravo (Pocrnjič, 2001).
Tako poznamo kriterije o lastnostih in značilnostih specialnih vaj:
Ustrezna specifičnost, ki se kaže v več pogledih
- Kinematična – zgradba gibanj v vaji mora biti identična zgradbi tekmovalnih gibanj ali pa čim bolj blizu. Specialna vadbo naj bo čim bolj podobna tekmovalnim pogojem oz. situacijam.
- Funkcionalna – vaje morajo razvijati in sprožati tiste funkcije v telesu, ki so potrebne pri tekmi.
- Dinamična – hitrost aktivnosti ter gibanja v prostoru mora biti blizu tekmovalnim zahtevam.

Preobremenitev, trenažna obremenitev naj bi bila nekoliko višja od tekmovalne obremenitve, tako razvijamo nekatere funkcije v telesu ter posledično hitrejšo prilagoditev na tekmovalni napor. Glavna preobremenitev velja v pogledu moči, hitrosti ter vzdržljivosti.
Stopnjevanje obremenitve, specialne vaje naj bi izvajali tako, da se intenzivnost postopno zvišuje. Stopnjevanje dosežemo tudi z večkratnim ponavljanjem specialnih vaj.

V praksi so specialne vaje tekmovalne vaje v drugačnih pogojih ali deli tekmovalnih vaj v drugačnih pogojih. V obeh primerih pride do povečanja hitrosti ali odpora, vendar prepogosta in prevelika odstopanja od tekmovalnih pogojev lahko porušijo tehniko (Pocrnjič, 2001),(Cindrić, 2011).